Ứng dụng các hóa chất thuộc lại (da phèn - thành da mộc) cho da mũi giầy, da nappa

Ứng dụng các hóa chất thuộc lại (da phèn - thành da mộc) cho da mũi giầy, da nappa

Ứng dụng các hóa chất thuộc lại (da phèn - thành da mộc) cho da mũi giầy, da nappa

Ứng dụng các hóa chất thuộc lại (da phèn - thành da mộc) cho da mũi giầy, da nappa

Chất hồi ẩm cho da phèn: Rinverdente
Sin tăng và chất thuộc lại : Sintal & Sintoren Sintal TAN: phèn sin tăng, Sintal AN: sin tăng trung hòa, Sintal SO: sin tăng thay thế; Sintal DME và DR6: Melamin làm đầy phần bụng, Nerrifill Powder: chất làm đầy, Sintoren VG: chất thuộc thực vật, Sintal NA-01: Sin tăng dẫn xuyên
Keo thuộc lại: Sintoren
Dầu làm mềm: Sofipol và Nexopol
Dầu Cationic: Catiopol GS
Các loại hóa chất thuộc lại cho da sáng màu: Sintal A, Sintoren 48, Sintoren VG, Nexopol 2p, EF, HSP