Ứng dụng các hóa chất thuộc lại (da phèn - thành da mộc) cho da bộc nệm

Ứng dụng các hóa chất thuộc lại (da phèn - thành da mộc) cho da bộc nệm

Ứng dụng các hóa chất thuộc lại (da phèn - thành da mộc) cho da bộc nệm

Ứng dụng các hóa chất thuộc lại (da phèn - thành da mộc) cho da bộc nệm

Chất hồi ẩm cho da phèn: Rinverdente
Sin tăng và chất thuộc lại : Sintal & Sintoren Sintal TAN: phèn sin tăng, Sintal AN: sin tăng trung hòa, Sintal SO: sin tăng thay thế; Sintal DR6: Melamin làm đầy phần bụng, Nerrifill Powder: chất làm đầy, Sintoren VG: chất thuộc thực vật, Sintal NA-01: Sin tăng dẫn xuyên
Keo thuộc lại: Sintoren 48 và AFO làm đầy da rất phù hợp cho độ đàn hồi của da sau khi căng, quay mill và in da
Dầu làm mềm: Sofipol và Nexopol EF, LA, AM15, OS/W5 là các loại dầu làm mềm, mượt và dẻo da 
Dầu Cationic: Catiopol GS tăng độ bền xé rách của da
Các loại hóa chất thuộc lại cho da sáng màu: Sintal A, Sintoren 48, Sintoren VG, Nexopol 2p, EF, HSP

Kỹ thuật thuộc da về điều chỉnh pH trong thuộc lại rất quan trọng. Xin vui lòng liên hệ để có những tư vấn hợp lý