Sin tăng thuộc da Sintal và Sintoren

Sin tăng thuộc da Sintal và Sintoren

Chi tiết sản phẩm

  • Sintal® Sintoren® hóa chất thuộc lại da phèn thành da mộc, chất lượng và hiệu quả như mong muốn

  • Giá: Liên hệ
  • Ngày đăng:01-03-2017
  • Lượt xem: 1495
  • Sintal® TAN: Crom sin tăng, gia tăng tốc độ và cường lực dẫn xuyên Crom vào trong da. Sintal® AN: Sin tăng trung hòa, làm cho quá trình trung hòa pH của da đều và ổn định Sintal® SO: Sin tăng thay thế chất thuộc thực vật, làm cho da đầy, mềm và nhẹ, đàn hồi cao Sintal® DME và DR/6: Melamin Sin tăng tổng hợp làm đầy cho da và làm đầy phần bụng Sintal® A: Sin tăng thuộc và tẩy trắng da trong thuộc lại, làm đầy và chắc da Sintal® NA-01: Sin tăng dẫn xuyên và phân tán đều màu nhuộm trên da Nerrifill Powder: Protein thực vật, chất làm đầy mặt da, tạo nhung cho da lông (ruột, xoay) Sintoren® VG: Chất thuộc thực vật từ cây Gam beer, dùng cho nhiều loại da, đặc biệt da sáng màu Sintoren® GA5: Chất thuộc tổng hợp, không chứa phọt môn, tạo săn chắt mặt da, tạo hạt da mill

Sintal® TAN: Crom sin tăng, gia tăng tốc độ và cường lực dẫn xuyên Crom vào trong da.
Sintal® AN: Sin tăng trung hòa, làm cho quá trình trung hòa pH của da đều và ổn định 
Sintal® SO: Sin tăng thay thế chất thuộc thực vật, làm cho da đầy, mềm và nhẹ, đàn hồi cao
Sintal® DME và DR/6: Melamin Sin tăng tổng hợp làm đầy cho da và làm đầy phần bụng
Sintal® A: Sin tăng thuộc và tẩy trắng da trong thuộc lại, làm đầy và chắc da
Sintal® NA-01: Sin tăng dẫn xuyên và phân tán đều màu nhuộm trên da
Nerrifill Powder: Protein thực vật, chất làm đầy mặt da, tạo nhung cho da lông (ruột, xoay)
Sintoren® VG: Chất thuộc thực vật từ cây Gam beer, dùng cho nhiều loại da, đặc biệt da sáng màu
Sintoren® GA5: Chất thuộc tổng hợp, không chứa phọt môn, tạo săn chắt mặt da, tạo hạt da mill  

Sintal® TAN: Crom sin tăng, gia tăng tốc độ và cường lực dẫn xuyên Crom vào trong da.
Sintal® AN: Sin tăng trung hòa, làm cho quá trình trung hòa pH của da đều và ổn định 
Sintal® SO: Sin tăng thay thế chất thuộc thực vật, làm cho da đầy, mềm và nhẹ, đàn hồi cao
Sintal® DME và DR/6: Melamin Sin tăng tổng hợp làm đầy cho da và làm đầy phần bụng
Sintal® A: Sin tăng thuộc và tẩy trắng da trong thuộc lại, làm đầy và chắc da
Sintal® NA-01: Sin tăng dẫn xuyên và phân tán đều màu nhuộm trên da
Nerrifill Powder: Protein thực vật, chất làm đầy mặt da, tạo nhung cho da lông (ruột, xoay)
Sintoren® VG: Chất thuộc thực vật từ cây Gam beer, dùng cho nhiều loại da, đặc biệt da sáng màu
Sintoren® GA5: Chất thuộc tổng hợp, không chứa phọt môn, tạo săn chắt mặt da, tạo hạt da mill  

Sintal® TAN: Crom sin tăng, gia tăng tốc độ và cường lực dẫn xuyên Crom vào trong da.
Sintal® AN: Sin tăng trung hòa, làm cho quá trình trung hòa pH của da đều và ổn định 
Sintal® SO: Sin tăng thay thế chất thuộc thực vật, làm cho da đầy, mềm và nhẹ, đàn hồi cao
Sintal® DME và DR/6: Melamin Sin tăng tổng hợp làm đầy cho da và làm đầy phần bụng
Sintal® A: Sin tăng thuộc và tẩy trắng da trong thuộc lại, làm đầy và chắc da
Sintal® NA-01: Sin tăng dẫn xuyên và phân tán đều màu nhuộm trên da
Nerrifill Powder: Protein thực vật, chất làm đầy mặt da, tạo nhung cho da lông (ruột, xoay)
Sintoren® VG: Chất thuộc thực vật từ cây Gam beer, dùng cho nhiều loại da, đặc biệt da sáng màu
Sintoren® GA5: Chất thuộc tổng hợp, không chứa phọt môn, tạo săn chắt mặt da, tạo hạt da mill  

Sản phẩm cùng loại