Men hồi tươi, men làm mềm: Macerante® các loại enzym tự nhiên, hiệu quả và thân thiện môi trường

Men hồi tươi, men làm mềm: Macerante® các loại enzym tự nhiên, hiệu quả và thân thiện môi trường

Chi tiết sản phẩm

  • Men hồi tươi, men làm mềm: Macerante® các loại enzym tự nhiên, hiệu quả và thân thiện môi trường

  • Giá: Liên hệ
  • Ngày đăng:28-02-2017
  • Lượt xem: 755
  • Macerante®SL: loại men sinh học thúc đẩy nhanh quá trình hồi tươi và làm mềm da muối, lượng hoạt chất cao 1200UI Macerante®333: Men làm mềm da sau khử vôi trước khi a xít muối, hoạt chất 700UI, bền trong pH cao và hoạt hóa tốt trong khoảng 34 -37 độ C Macerante®RS: Men làm mềm da sau khử vôi trước khi a xít muối, hoạt chất 1200UI, bền trong các khoản pH và hoạt hóa tốt trong các điều kiện nhiệt độ

Macerante®SL: loại men sinh học thúc đẩy nhanh quá trình hồi tươi và làm mềm da muối, lượng hoạt chất cao 1200UI
Macerante®333: Men làm mềm da sau khử vôi trước khi a xít muối, hoạt chất 700UI, bền trong pH cao và hoạt hóa tốt trong khoảng 34 -37 độ C
Macerante®RS: Men làm mềm da sau khử vôi trước khi a xít muối, hoạt chất 1200UI, bền trong các khoản pH và hoạt hóa tốt trong các điều kiện nhiệt độ

Macerante®SL: loại men sinh học thúc đẩy nhanh quá trình hồi tươi và làm mềm da muối, lượng hoạt chất cao 1200UI
Macerante®333: Men làm mềm da sau khử vôi trước khi a xít muối, hoạt chất 700UI, bền trong pH cao và hoạt hóa tốt trong khoảng 34 -37 độ C
Macerante®RS:  Men làm mềm da sau khử vôi trước khi a xít muối, hoạt chất 1200UI, bền trong các khoản pH và hoạt hóa tốt trong các điều kiện nhiệt độ

Macerante®SL: loại men sinh học thúc đẩy nhanh quá trình hồi tươi và làm mềm da muối, lượng hoạt chất cao 1200UI
Macerante®333: Men làm mềm da sau khử vôi trước khi a xít muối, hoạt chất 700UI, bền trong pH cao và hoạt hóa tốt trong khoảng 34 -37 độ C
Macerante®RS :  Men làm mềm da sau khử vôi trước khi a xít muối, hoạt chất 1200UI, bền trong các khoản pH và hoạt hóa tốt trong các điều kiện nhiệt độ

Sản phẩm cùng loại