Keo thuộc da

Keo thuộc da

Chi tiết sản phẩm

  • Keo thuộc da Sintoren® bền trong môi trường a xít hoặc pH thay đổi

  • Giá: Liên hệ
  • Ngày đăng:02-03-2017
  • Lượt xem: 228
  • Sintoren® 48 Keo tổng hợp thuộc da, mềm, làm đầy cao, bền ánh sáng, bền nhiệt và mọi pH. Sintoren® AFO Keo tổng hợp thuộc da, mềm vừa, làm đầy và tăng độ dày của da. Sintoren® UF Keo thấm tẩm thùng quay, làm ngắn lông cho da lông (ruột, xoay) Sintoren® BOH Keo tổng hợp thuộc mềm và dẻo cho da, dùng rất tốt cho các loại da mill Nerrifill Powder: Protein thực vật, chất làm đầy mặt da, tạo nhung cho da lông (ruột, xoay), kết hợp tốt với các loại keo thuộc tổng hợp

Sintoren® 48 Keo tổng hợp thuộc da, mềm, làm đầy cao, bền ánh sáng, bền nhiệt và mọi pH.
Sintoren® AFO Keo tổng hợp thuộc da, mềm vừa, làm đầy và tăng độ dày của da.
Sintoren® UF Keo thấm tẩm thùng quay, làm ngắn lông cho da lông (ruột, xoay)
Sintoren® BOH Keo tổng hợp thuộc mềm và dẻo cho da, dùng rất tốt cho các loại da mill
Nerrifill Powder: Protein thực vật, chất làm đầy mặt da, tạo nhung cho da lông (ruột, xoay), kết hợp tốt với các loại keo thuộc tổng hợp

 

Sintoren® 48 Keo tổng hợp thuộc da, mềm, làm đầy cao, bền ánh sáng, bền nhiệt và mọi pH.
Sintoren® AFO Keo tổng hợp thuộc da, mềm vừa, làm đầy và tăng độ dày của da.
Sintoren® UF Keo thấm tẩm thùng quay, làm ngắn lông cho da lông (ruột, xoay)
Sintoren® BOH Keo tổng hợp thuộc mềm và dẻo cho da, dùng rất tốt cho các loại da mill
Nerrifill Powder: Protein thực vật, chất làm đầy mặt da, tạo nhung cho da lông (ruột, xoay), kết hợp tốt với các loại keo thuộc tổng hợp

 

Sintoren® 48 Keo tổng hợp thuộc da, mềm, làm đầy cao, bền ánh sáng, bền nhiệt và mọi pH.
Sintoren® AFO Keo tổng hợp thuộc da, mềm vừa, làm đầy và tăng độ dày của da.
Sintoren® UF Keo thấm tẩm thùng quay, làm ngắn lông cho da lông (ruột, xoay)
Sintoren® BOH Keo tổng hợp thuộc mềm và dẻo cho da, dùng rất tốt cho các loại da mill
Nerrifill Powder: Protein thực vật, chất làm đầy mặt da, tạo nhung cho da lông (ruột, xoay), kết hợp tốt với các loại keo thuộc tổng hợp

 

Sản phẩm cùng loại