Các loại keo tạo màn sơn acrylic, PU và butadient

Các loại keo tạo màn sơn acrylic, PU và butadient

Chi tiết sản phẩm

  • Keo RA mềm phân từ nhỏ, keo chống gãy lạnh, Keo RU bám dính và giữ nét in, keo RB giữ tính đàn hồi m

  • Giá: Liên hệ
  • Ngày đăng:04-03-2017
  • Lượt xem: 792
  • Keo RA mềm phân từ nhỏ: RA 1100, ACL 130: tạo màn sơn tự nhiên, mềm, bền dung môi và nước Keo chống gãy lạnh: RA 1300, AS 135: tạo màn sơn có tính chịu lạnh và giữ nét in Keo RU bám dính và giữ nét in RU 2350, RU 2367: tạo màn sơn tính cơ lý cao, chống trày, bám dính... Keo RB giữ tính đàn hồi màn sơn BR 5300: che phủ cao, làm đầy màn sơn

Keo RA mềm phân từ nhỏ: RA 1100, ACL 130: tạo màn sơn tự nhiên, mềm, bền dung môi và nước
Keo chống gãy lạnh: RA 1300, AS 135: tạo màn sơn có tính chịu lạnh và giữ nét in
Keo RU bám dính và giữ nét in RU 2350, RU 2367: tạo màn sơn tính cơ lý cao, chống trày, bám dính...
Keo RB giữ tính đàn hồi màn sơn BR 5300: che phủ cao, làm đầy màn sơn

Sản phẩm cùng loại