Keo hổn hợp compact tạo màn sơn CR-FSA, Hydo EBP, Hydo ECA228, RC 3063, RC 3060, RC 3310

Keo hổn hợp compact tạo màn sơn CR-FSA, Hydo EBP, Hydo ECA228, RC 3063, RC 3060, RC 3310

Chi tiết sản phẩm

  • Keo hổn hợp compact tạo màn sơn CR-FSA, Hydo EBP, Hydo ECA228, RC 3063, RC 3060, RC 3310

  • Giá: Liên hệ
  • Ngày đăng:04-03-2017
  • Lượt xem: 742
  • CR-FSA: keo hỗn hợp compact che phủ cao, bền cơ, lý, hóa cao và không dính khuôn. Dùng cho da giầy Hydo EBP: keo hỗn hợp compact che phủ cao, bền cơ, lý, hóa cao và không dính khuôn, Dùng cho da giầy và nhiều loại da khác Hydo ECA228 và RC 3063 : keo hỗn hợp compact che phủ cao, bền cơ, lý, hóa cao và không dính khuôn, Dùng cho da giầy, nappa và da bộc nệm RC 3060: keo hỗn hợp compact che phủ cao, bền cơ, lý, hóa cao và không dính khuôn, Dùng cho da giầy, túi xách và da nappa RC 3310: keo hỗn hợp compact che phủ cao, bền cơ, lý, hóa cao và không dính khuôn, Dùng cho da giầy và ba tăng (bóng kiếng)

CR-FSA: keo hỗn hợp compact che phủ cao, bền cơ, lý, hóa cao và không dính khuôn. Dùng cho da giầy
Hydo EBP: keo hỗn hợp compact che phủ cao, bền cơ, lý, hóa cao và không dính khuôn, Dùng cho da giầy và nhiều loại da khác
Hydo ECA228 và RC 3063 : keo hỗn hợp compact che phủ cao, bền cơ, lý, hóa cao và không dính khuôn, Dùng cho da giầy, nappa và da bộc nệm
RC 3060: keo hỗn hợp compact che phủ cao, bền cơ, lý, hóa cao và không dính khuôn, Dùng cho da giầy, túi xách và da nappa
RC 3310:  keo hỗn hợp compact che phủ cao, bền cơ, lý, hóa cao và không dính khuôn, Dùng cho da giầy và ba tăng (bóng kiếng)

CR-FSA: keo hỗn hợp compact che phủ cao, bền cơ, lý, hóa cao và không dính khuôn. Dùng cho da giầy
Hydo EBP: keo hỗn hợp compact che phủ cao, bền cơ, lý, hóa cao và không dính khuôn, Dùng cho da giầy và nhiều loại da khác
Hydo ECA228 và RC 3063 : keo hỗn hợp compact che phủ cao, bền cơ, lý, hóa cao và không dính khuôn, Dùng cho da giầy, nappa và da bộc nệm
RC 3060: keo hỗn hợp compact che phủ cao, bền cơ, lý, hóa cao và không dính khuôn, Dùng cho da giầy, túi xách và da nappa
RC 3310:  keo hỗn hợp compact che phủ cao, bền cơ, lý, hóa cao và không dính khuôn, Dùng cho da giầy và ba tăng (bóng kiếng)

CR-FSA: keo hỗn hợp compact che phủ cao, bền cơ, lý, hóa cao và không dính khuôn. Dùng cho da giầy
Hydo EBP: keo hỗn hợp compact che phủ cao, bền cơ, lý, hóa cao và không dính khuôn, Dùng cho da giầy và nhiều loại da khác
Hydo ECA228 và RC 3063 : keo hỗn hợp compact che phủ cao, bền cơ, lý, hóa cao và không dính khuôn, Dùng cho da giầy, nappa và da bộc nệm
RC 3060: keo hỗn hợp compact che phủ cao, bền cơ, lý, hóa cao và không dính khuôn, Dùng cho da giầy, túi xách và da nappa
RC 3310:  keo hỗn hợp compact che phủ cao, bền cơ, lý, hóa cao và không dính khuôn, Dùng cho da giầy và ba tăng (bóng kiếng)

Sản phẩm cùng loại