Dầu làm mềm và làm chắc da Nexopol®, Sofipol® , Dầu cationic Catiopol®

Dầu làm mềm và làm chắc da Nexopol®, Sofipol® ,Dầu cationic Catiopol®

Chi tiết sản phẩm

  • Dầu làm mềm và làm chắc da Nexopol®, Sofipol® , dầu cationic Catiopol®

  • Giá: Liên hệ
  • Ngày đăng:02-03-2017
  • Lượt xem: 397
  • Nexopol® HSP và EF dầu tổng hợp, hàm lượng cao, nhẹ, chắc và mượt da, dùng được cho các loại da mill, sáng màu Nexopol® ER dầu tổng hợp, mượt da, xốp, dẻo và mượt, dùng rất tốt cho các loại da mill Nexopol® 2P, XP dầu làm mềm và mượt da, dùng cho các loại da sáng màu Catiopol® GS là dầu Cationic, làm mềm da và giữ các dầu anionic bên trong da (cản bay hơi) Sofipol® S dầu sum phít tổng hợp, hàm lượng cao 70%, nhẹ và giá tốt Nexopol® AM 15: Dầu mềm lecithin có nguồn góc từ dầu đậu nành, làm mềm, mượt và giũ ẩm cho da Nexopol® LA: Dầu mềm lanolin có nguồn góc từ dầu la nô lin, làm mềm, mượt và giũ ẩm cho da Sofipol® OS/W và OS/W5: Dầu cá sum phát hóa, làm mềm da, khử mùi và dễ tan trong cả trong môi trường nước cứng, pH thấp và nước nguội

Nexopol® HSP và EF dầu tổng hợp, hàm lượng cao, nhẹ, chắc và mượt da, dùng được cho các loại da mill, sáng màu
Nexopol® ER dầu tổng hợp, mượt da, xốp, dẻo và mượt, dùng rất tốt cho các loại da mill
Nexopol® 2P, XP dầu làm mềm và mượt da, dùng cho các loại da sáng màu
Catiopol® GS là dầu Cationic, làm mềm da và giữ các dầu anionic bên trong da (cản bay hơi)
Sofipol® S dầu sum phít tổng hợp, hàm lượng cao 70%, nhẹ và giá tốt 
Nexopol® AM 15: Dầu mềm lecithin có nguồn góc từ dầu đậu nành, làm mềm, mượt và giũ ẩm cho da
Nexopol® LA: Dầu mềm lanolin có nguồn góc từ dầu la nô lin, làm mềm, mượt và giũ ẩm cho da
Sofipol® OS/W và OS/W5: Dầu cá sum phát hóa, làm mềm da, khử mùi và dễ tan trong cả trong môi trường nước cứng, pH thấp và nước nguội

Nexopol® HSP và EF dầu tổng hợp, hàm lượng cao, nhẹ, chắc và mượt da, dùng được cho các loại da mill, sáng màu
Nexopol® ER dầu tổng hợp, mượt da, xốp, dẻo và mượt, dùng rất tốt cho các loại da mill
Nexopol® 2P, XP dầu làm mềm và mượt da, dùng cho các loại da sáng màu
Catiopol® GS là dầu Cationic, làm mềm da và giữ các dầu anionic bên trong da (cản bay hơi)
Sofipol® S dầu sum phít tổng hợp, hàm lượng cao 70%, nhẹ và giá tốt 
Nexopol® AM 15: Dầu mềm lecithin có nguồn góc từ dầu đậu nành, làm mềm, mượt và giũ ẩm cho da
Nexopol® LA: Dầu mềm lanolin có nguồn góc từ dầu la nô lin, làm mềm, mượt và giũ ẩm cho da
Sofipol® OS/W và OS/W5: Dầu cá sum phát hóa, làm mềm da, khử mùi và dễ tan trong cả trong môi trường nước cứng, pH thấp và nước nguội

Nexopol® HSP và EF dầu tổng hợp, hàm lượng cao, nhẹ, chắc và mượt da, dùng được cho các loại da mill, sáng màu
Nexopol® ER dầu tổng hợp, mượt da, xốp, dẻo và mượt, dùng rất tốt cho các loại da mill
Nexopol® 2P, XP dầu làm mềm và mượt da, dùng cho các loại da sáng màu
Catiopol® GS là dầu Cationic, làm mềm da và giữ các dầu anionic bên trong da (cản bay hơi)
Sofipol® S dầu sum phít tổng hợp, hàm lượng cao 70%, nhẹ và giá tốt 
Nexopol® AM 15: Dầu mềm lecithin có nguồn góc từ dầu đậu nành, làm mềm, mượt và giũ ẩm cho da
Nexopol® LA: Dầu mềm lanolin có nguồn góc từ dầu la nô lin, làm mềm, mượt và giũ ẩm cho da
Sofipol® OS/W và OS/W5: Dầu cá sum phát hóa, làm mềm da, khử mùi và dễ tan trong cả trong môi trường nước cứng, pH thấp và nước nguội

Sản phẩm cùng loại