Bóng nước hệ NC, Cacboxyl và bóng PU

Bóng nước hệ NC, Cacboxyl và bóng PU

Chi tiết sản phẩm

  • Bóng nước hệ NC, Cacboxyl và bóng PU

  • Giá: Liên hệ
  • Ngày đăng:04-03-2017
  • Lượt xem: 763
  • Hydolaq P/2714: Bóng nước trong hệ NC, màn bóng tự nhiên và chống dung môi, thân thiện môi trường Hydolaq V60: Bóng nước mờ hệ NC, màn bóng tự nhiên và chống dung môi, thân thiện môi trường Hydolaq A: Bóng 2 hệ, gốc carboxyl, màn bóng tự nhiên, rất bóng, chống dính cao, và chống dung môi, thân thiện môi trường UW 6523 & Setipur TL 2364 & TL 371: bóng PU hệ nước, rất bóng dùng cho da bộc nệm, bóng trong, dùng với chất đóng rắn UW 6522 & Setipur VM 331 & VD 391 120: Bóng PU hệ nước, bóng cao, mềm, dùng cho da bộc nệm, ba tăng Biothane UW 6655 D & Setipur FO 259: Bóng PU hệ nước, rất mờ, dùng cho da bộc nệm, không tạo bạc màu da, không chứa silica Hardner 19 Conc & Crosslinker PA:Chất đóng rắn cho các loại keo PU tăng tính cơ lý và bền màn bóng

Hydolaq P/2714: Bóng nước trong hệ NC, màn bóng tự nhiên và chống dung môi, thân thiện môi trường
Hydolaq V60:  Bóng nước mờ hệ NC, màn bóng tự nhiên và chống dung môi, thân thiện môi trường
Hydolaq A: Bóng 2 hệ, gốc carboxyl, màn bóng tự nhiên, rất bóng, chống dính cao,  và chống dung môi, thân thiện môi trường
UW 6523 & Setipur TL 2364 &  TL 371: bóng PU hệ nước, rất bóng dùng cho da bộc nệm, bóng trong, dùng với chất đóng rắn
UW 6522 & Setipur VM 331 & VD 391 120: Bóng PU hệ nước, bóng cao, mềm, dùng cho da bộc nệm, ba tăng
Biothane UW 6655 D & Setipur FO 259: Bóng PU hệ nước, rất mờ, dùng cho da bộc nệm, không tạo bạc màu da, không chứa silica
Hardner 19 Conc & Crosslinker PA:Chất đóng rắn cho các loại keo PU tăng tính cơ lý và bền màn bóng

Hydolaq P/2714: Bóng nước trong hệ NC, màn bóng tự nhiên và chống dung môi, thân thiện môi trường
Hydolaq V60:  Bóng nước mờ hệ NC, màn bóng tự nhiên và chống dung môi, thân thiện môi trường
Hydolaq A: Bóng 2 hệ, gốc carboxyl, màn bóng tự nhiên, rất bóng, chống dính cao,  và chống dung môi, thân thiện môi trường
UW 6523 & Setipur TL 2364 &  TL 371: bóng PU hệ nước, rất bóng dùng cho da bộc nệm, bóng trong, dùng với chất đóng rắn
UW 6522 & Setipur VM 331 & VD 391 120: Bóng PU hệ nước, bóng cao, mềm, dùng cho da bộc nệm, ba tăng
Biothane UW 6655 D & Setipur FO 259: Bóng PU hệ nước, rất mờ, dùng cho da bộc nệm, không tạo bạc màu da, không chứa silica
Hardner 19 Conc & Crosslinker PA:Chất đóng rắn cho các loại keo PU tăng tính cơ lý và bền màn bóng

Sản phẩm cùng loại