CÔNG TY TNHH ORCHID CHEM VN

CÔNG TY TNHH ORCHID CHEM VN

Tầm Nhìn Chiến Lược

Tầm Nhìn Chiến Lược

Bên cạnh các dịch vụ cung cấp hóa chất cho khách hàng, Orchid Chem VN chúng tôi còn mang đến cho khách hàng các dịch vụ về:

- Kỹ thuật, phù hợp với công nghệ và yêu cầu của khách hàng

- Giải pháp xuất nhập khẩu và dịch vụ hậu cần hiệu quả và tối ưu nhất dựa vào tình hình thực tế sản xuất

- Giải pháp quản lý sản xuất và các dịch vụ tư vấn quản lý theo yêu cầu

- Hỗ trợ đào tạo công nhân kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng

- Hỗ trợ khách hàng trong các dự án đầu tư và phát triển sản phẩm

- Cập nhật thông tin về thị trường, xu hướng thời trang và ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất và kinh doanh các mặt hàng có liên quan