CÔNG TY TNHH ORCHID CHEM VN

CÔNG TY TNHH ORCHID CHEM VN

Sứ Mệnh của Orchid Chem VN

Sứ Mệnh của Orchid Chem VN

+ Chúng tôi luôn ý thức đến hiệu quả kinh doanh và sản xuất của khách hàng có trong từng dịch vụ và giải pháp của chúng tôi

+ Khách hàng là người lựa chọn các giải pháp và dịch vụ hợp lý nhất

+ Luôn luôn liêm chính và trung thực trong phục vụ

+ Cùng khách hàng tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao, mang lại hiệu quả kinh doanh cho khách hàng và cho xã hội

+ Hỗ trợ khách hàng, các nhà đầu tư và người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến ngành thuộc da và hóa chất tại Việt Nam theo hướng tích cực