CÔNG TY TNHH ORCHID CHEM VN

CÔNG TY TNHH ORCHID CHEM VN

DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO

DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO

+ Dịch vụ tư vấn và đào tạo quản lý kinh doanh và tư vấn quản lý sản xuất hiệu quả dựa trên cơ sở công nghệ và tình hình hiện tại của quý công ty
+ Mô hình bán hàng theo giá trị " Value add selling" giúp quý công ty phát huy tối đa tiềm năng sản xuất và kinh doanh của quý khách hàng ở mọi phòng ban và các vị trí công việc
+ Cùng với quý công ty đề xuất kế hoạch kinh doanh và sản xuất hiệu quả nhất
+ Đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp